Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
SURU
Xuất hiện:
14 Tháng tám 2015
Châm ngôn
Jugadores Uruguayos de AoC
Giới thiệu về
Age of Empires II official Uruguayan Clan.

Players with checked procedence from every level can always apply.

SURU Clan provides with a plataform for its participants to development by means of training, internal tournaments and taking part in events in "Zone".** TOP 3 1v1 **1. [SURU]Oro_y_Carbón(1820)2. [SURU]Sebastián2002(1792)3. [SURU]RayodeSombra(1652)** TOP 3 TG **1. [SURU]_CreepingDeath_(1682)2. [SURU]BadJoke_(1648)3. [SURU]Oro_y_Carbon(1646)Trang web
Xếp hạng của Team
Seleccion Uruguay Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[SURU]Locura_Tricolor Người lập Team 28 Tháng ba 2018 Hôm qua, 2:14 am
[SURU]ragnar_mars Team Captain 19 Tháng ba 2017 Hôm qua, 6:59 am
[SURU]_antena3 Team Captain Hôm qua, 3:14 am Hôm nay, 1:21 am
[SURU]_CreepingDeath_ Team Captain 9 Tháng ba 2018 Hôm qua, 8:05 pm
[SURU]Oro_y_Carbon Team Captain 19 Tháng ba 2017 32 phút trước
[SURU]BadJoke_ Team Captain 7 Tháng hai 2018 Hôm qua, 6:11 am
[SURU]__Emphe__ Thành viên 2 Tháng mười hai 2017 17 Tháng tám 2018 - 8:08 pm
[SURU]PaulaSilva Thành viên 29 Tháng ba 2018 13 Tháng mười 2018 - 4:44 am
[SURU]sebastian2002 Thành viên 19 Tháng tư 2018 Hôm qua, 8:17 pm
[SURU]_villero_ Thành viên 28 Tháng chín 2018 16 Tháng mười 2018 - 4:21 am
[SURU]UNKNOW77 Thành viên 20 Tháng tám 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[SURU]GubR Thành viên 13 Tháng năm 2018 Hôm qua, 5:05 am
[SURU]MrHouse21 Thành viên 6 Tháng sáu 2018 16 Tháng mười 2018 - 9:55 pm
[SURU]Nobatino Thành viên 20 Tháng tám 2018 Hôm qua, 10:41 pm
[SURU]joaco_26 Thành viên 31 Tháng tám 2018 5 Tháng mười 2018 - 1:11 am
[SURU]esiplot Thành viên 27 Tháng chín 2018 Hôm qua, 1:52 am
[SURU]Massito8 Thành viên 9 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 9:24 pm
[SURU]Desert_FoX2016 Thành viên 30 Tháng tư 2017 14 Tháng mười 2018 - 9:25 pm
[SURU]Heslov Thành viên 10 Tháng tư 2018 9 Tháng tám 2018 - 8:31 am
[SURU]karibe_con_k Thành viên 14 Tháng tư 2017 1 Tháng chín 2018 - 3:45 am
[SURU]wilmarbolso Thành viên Hôm qua, 3:15 am Hôm qua, 4:37 am
[SURU]RayodeSombra Thành viên 26 Tháng tư 2017 8 phút trước
[SURU]_Rafax Thành viên 21 Tháng năm 2017 Hôm qua, 5:00 am
[SURU]_White_Walker Thành viên 30 Tháng năm 2018 Hôm nay, 12:18 am
[SURU]URUMaximus Thành viên 18 Tháng sáu 2018 18 Tháng chín 2018 - 12:39 am
[SURU]ivanbm Thành viên 27 Tháng chín 2018 Hôm qua, 9:25 pm
[SURU]BrunoSilvaINK Thành viên 3 Tháng tư 2017 13 Tháng mười 2018 - 11:37 pm
[SURU]diegol10 Thành viên 10 Tháng bảy 2017 10 Tháng mười 2018 - 3:36 am
[SURU]Abreunico Thành viên 27 Tháng ba 2017 7 Tháng sáu 2018 - 10:34 pm
[SURU]Patea_Traseros Thành viên 3 Tháng mười 2018 Hôm qua, 11:13 pm
[SURU]GrosoAbsoluto Thành viên 10 Tháng mười 2018 13 Tháng mười 2018 - 1:01 am