Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
SURU
Xuất hiện:
14 Tháng tám 2015
Châm ngôn
Jugadores Uruguayos de AoC
Giới thiệu về
El objetivo es juntar a los jugadores de AoC Uruguayos, para ir armando seleccion y porque no, competir en Nations Cup u otros eventos interpaises.
Trang web
Xếp hạng của Team
Seleccion Uruguay Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[SURU]Locura_Tricolor Người lập Team 28 Tháng ba 2018 16 Tháng tư 2018 - 1:58 am
[SURU]Patea_Traseros Team Captain 1 Tháng năm 2017 20 Tháng tư 2018 - 6:14 pm
[SURU]_antena3 Team Captain 9 Tháng ba 2018 Hôm nay, 8:29 am
[SURU]_Rafax Team Captain 21 Tháng năm 2017 Hôm nay, 3:56 am
[SURU]Oro_y_Carbon Team Captain 19 Tháng ba 2017 Hôm qua, 5:08 am
[SURU]__Ramsey__ Team Captain 29 Tháng chín 2017 Hôm nay, 8:03 am
[SURU]ragnar_mars Team Captain 19 Tháng ba 2017 Hôm nay, 12:17 am
[SURU]__Emphe__ Team Captain 2 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 8:10 pm
[SURU]_CreepingDeath_ Team Captain 9 Tháng ba 2018 Hôm qua, 7:47 pm
[SURU]METAGOD Thành viên 9 Tháng mười hai 2017 24 Tháng ba 2018 - 3:32 am
[SURU]ElladoOscuro Thành viên 28 Tháng sáu 2017 23 Tháng hai 2018 - 10:58 pm
[SURU]ViruS1998 Thành viên 31 Tháng ba 2017 Hôm nay, 1:40 am
[SURU]FedeZunino Thành viên 2 Tháng mười một 2017 6 Tháng hai 2018 - 6:32 pm
[SURU]Redex22 Thành viên 14 Tháng ba 2017 17 Tháng hai 2018 - 5:48 am
[SURU]RoxloRoxFox Thành viên 4 Tháng sáu 2017 7 Tháng tư 2018 - 3:25 am
[SURU]LordUcla Thành viên 13 Tháng hai 2018 19 Tháng ba 2018 - 3:07 am
[SURU]UNKNOW77 Thành viên 7 Tháng hai 2018 26 Tháng ba 2018 - 2:51 am
[SURU]willymen Thành viên 19 Tháng một 2018 19 Tháng tư 2018 - 6:43 pm
[SURU]sebastian2002 Thành viên 19 Tháng tư 2018 Hôm nay, 3:25 am
[SURU]CreepyCush Thành viên 21 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 5:18 am
[SURU]TheGross Thành viên 2 Tháng mười hai 2017 24 Tháng ba 2018 - 8:26 pm
[SURU]PaulaSilva Thành viên 29 Tháng ba 2018 Hôm qua, 3:20 am
[SURU]manucolz Thành viên 15 Tháng năm 2017 Hôm qua, 3:46 am
[SURU]Tupax Thành viên 18 Tháng mười một 2017 13 Tháng hai 2018 - 1:59 pm
[SURU]MUh_ Thành viên 6 Tháng năm 2017 Hôm nay, 7:09 am
[SURU]ApayCan Thành viên 21 Tháng ba 2017 24 Tháng hai 2018 - 1:28 am
[SURU]karibe_con_k Thành viên 14 Tháng tư 2017 12 Tháng tư 2018 - 5:29 am
[SURU]RayodeSombra Thành viên 26 Tháng tư 2017 Hôm nay, 4:46 am
[SURU]CBAsensei Thành viên 17 Tháng bảy 2017 23 Tháng mười hai 2017 - 9:13 am
[SURU]__BioHazarD__ Thành viên 11 Tháng tư 2018 Hôm nay, 7:19 am
[SURU]Guberre Thành viên 17 Tháng năm 2017 13 Tháng tám 2017 - 12:53 am
[SURU]ivanbm Thành viên 2 Tháng tư 2018 2 Tháng tư 2018 - 4:33 am
[SURU]ESTRATEGA18 Thành viên 27 Tháng ba 2017 Hôm nay, 11:38 am
[SURU]TinChow Thành viên 7 Tháng hai 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[SURU]HombreSuelto Thành viên 22 Tháng ba 2017 11 Tháng một 2018 - 10:43 pm
[SURU]BrunoSilvaINK Thành viên 3 Tháng tư 2017 Hôm qua, 11:19 pm
[SURU]marto5 Thành viên 8 Tháng tư 2018 Hôm nay, 4:34 am
[SURU]diegol10 Thành viên 10 Tháng bảy 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[SURU]Abreunico Thành viên 27 Tháng ba 2017 Online ngay!
[SURU]ccapo7 Thành viên 31 Tháng ba 2017 13 Tháng ba 2018 - 2:51 am
[SURU]Heslov Thành viên 10 Tháng tư 2018 Hôm qua, 10:49 pm
[SURU]Desert_FoX2016 Thành viên 30 Tháng tư 2017 1 Tháng tư 2018 - 2:48 pm
[SURU]DrekO Thành viên 13 Tháng hai 2018 19 Tháng hai 2018 - 3:24 am