Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
SURU
Xuất hiện:
14 Tháng tám 2015
Châm ngôn
Jugadores Uruguayos de AoC
Giới thiệu về
El objetivo es juntar a los jugadores de AoC Uruguayos, para ir armando seleccion y porque no, competir en Nations Cup u otros eventos interpaises.
Trang web
Xếp hạng của Team
Seleccion Uruguay Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[SURU]__Emphe__ Người lập Team 2 Tháng mười hai 2017 7 Tháng một 2018 - 7:28 pm
[SURU]Oro_y_Carbon Team Captain 19 Tháng ba 2017 Hôm nay, 6:37 am
[SURU]AlloBys Thành viên 31 Tháng năm 2017 24 Tháng chín 2017 - 3:21 am
[SURU]manucolz Thành viên 15 Tháng năm 2017 14 Tháng một 2018 - 11:50 pm
[SURU]RoxloRoxFox Thành viên 4 Tháng sáu 2017 1 Tháng một 2018 - 12:33 am
[SURU]Heathcliff_17 Thành viên 20 Tháng ba 2017 22 Tháng chín 2017 - 4:40 am
[SURU]Redex22 Thành viên 14 Tháng ba 2017 23 Tháng chín 2017 - 6:46 pm
[SURU]__Ramsey__ Thành viên 29 Tháng chín 2017 5 Tháng một 2018 - 9:24 pm
[SURU]ViruS1998 Thành viên 31 Tháng ba 2017 17 Tháng một 2018 - 7:36 pm
[SURU]FedeZunino Thành viên 2 Tháng mười một 2017 10 Tháng một 2018 - 7:32 pm
[SURU]__Carbonero__ Thành viên 25 Tháng chín 2017 28 Tháng mười hai 2017 - 1:52 am
[SURU]TheGross Thành viên 2 Tháng mười hai 2017 5 Tháng một 2018 - 6:38 pm
[SURU]CreepyCush Thành viên 21 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 12:43 am
[SURU]Kryeg Thành viên 11 Tháng mười một 2017 6 Tháng mười hai 2017 - 10:22 pm
[SURU]RileyReid Thành viên 2 Tháng mười một 2017 31 Tháng mười 2017 - 4:11 am
[SURU]LuisSantana Thành viên 9 Tháng mười 2017 10 Tháng mười 2017 - 3:39 am
[SURU]antena3_ Thành viên 23 Tháng chín 2017 14 Tháng một 2018 - 1:03 am
[SURU]_knox_33 Thành viên 23 Tháng chín 2017 4 Tháng một 2018 - 10:52 pm
[SURU]FACAUY Thành viên 18 Tháng mười 2017 25 Tháng mười 2017 - 7:50 pm
[SURU]ReyVimax Thành viên 30 Tháng chín 2017 8 Tháng mười 2017 - 6:06 am
[SURU]willymen Thành viên Hôm nay, 5:42 am Hôm nay, 6:11 am
[SURU]Montevideo___ Thành viên 12 Tháng chín 2017 12 Tháng mười hai 2017 - 3:35 pm
[SURU]cazz92 Thành viên 29 Tháng mười hai 2017 7 Tháng một 2018 - 1:17 am
[SURU]METAGOD Thành viên 9 Tháng mười hai 2017 8 Tháng một 2018 - 6:02 pm
[SURU]ElladoOscuro Thành viên 28 Tháng sáu 2017 10 Tháng một 2018 - 1:24 pm
[SURU]Velociraptor86 Thành viên 10 Tháng bảy 2017 29 Tháng tám 2017 - 3:24 am
[SURU]HombreSuelto Thành viên 22 Tháng ba 2017 11 Tháng một 2018 - 10:43 pm
[SURU]ESTRATEGA18 Thành viên 27 Tháng ba 2017 Hôm qua, 4:57 am
[SURU]_Rafax Thành viên 21 Tháng năm 2017 Hôm nay, 4:43 am
[SURU]Guberre Thành viên 17 Tháng năm 2017 13 Tháng tám 2017 - 12:53 am
[SURU]__BioHazarD__ Thành viên 10 Tháng bảy 2017 22 Tháng mười một 2017 - 5:57 am
[SURU]CBAsensei Thành viên 17 Tháng bảy 2017 23 Tháng mười hai 2017 - 9:13 am
RayodeSombra Thành viên 26 Tháng tư 2017 21 Tháng mười hai 2017 - 8:35 am
[SURU]karibe_con_k Thành viên 14 Tháng tư 2017 Hôm nay, 3:58 am
[SURU]mg312820 Thành viên 21 Tháng chín 2017 8 Tháng mười 2017 - 1:14 am
[SURU]BrunoSilvaINK Thành viên 3 Tháng tư 2017 Hôm nay, 1:18 am
[SURU]Tupax Thành viên 18 Tháng mười một 2017 17 Tháng một 2018 - 2:32 pm
MUh_ Thành viên 6 Tháng năm 2017 Hôm nay, 4:12 am
[SURU]ApayCan Thành viên 21 Tháng ba 2017 13 Tháng một 2018 - 11:01 pm
[SURU]Desert_FoX2016 Thành viên 30 Tháng tư 2017 14 Tháng một 2018 - 5:57 pm
[SURU]Heslov Thành viên 25 Tháng chín 2017 Hôm nay, 2:52 am
[SURU]ccapo7 Thành viên 31 Tháng ba 2017 23 Tháng tám 2017 - 11:03 pm
[SURU]ragnar_mars Thành viên 19 Tháng ba 2017 17 Tháng một 2018 - 3:50 pm
[SURU]Abreunico Thành viên 27 Tháng ba 2017 17 Tháng một 2018 - 9:12 am
[SURU]diegol10 Thành viên 10 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 11:21 pm
[SURU]Patea_Traseros Thành viên 1 Tháng năm 2017 Hôm nay, 5:36 am